سیستان بصیرت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
پیوند ها
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

حسن عباسی عنوان كرد:
«سبك زندگی محمدی (ص)» در مقابل «سبك زندگی آمریكایی»
 
رئیس مركز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز گفت: در نگاه اسلام در حكمت حیات، «حیات طیبه» موضوعیت دارد كه بر اساس «سبك زندگی محمدی (ص)» كه اسوه حسنه است شكل می‌گیرد ولی در تفكر مدرنیسم در فلسفه زندگی، هدونیسم یعنی اصالت لذت موضوعیت دارد كه بر اساس «سبك زندگی آمریكایی» شكل می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار اندیشه «خبرگزاری دانشجو»،  ادامه ... 
حسن عباسی در ادامه جلسه دویست و هفتاد و هشتم از سلسله كلاس‌های «طرح‌ریزی استراتژیك كلبه كرامت» گفت: موضوع قسمت سوم مستند «قرن خود»، پلیسی درونی ما است كه باید نابود شود، منظور از این پلیس كه در درون ماست همان وجدان،‌ نفس لوامه و نفس ناطقه است و مربوط به بخش خودآگاه (rational) انسان می‌شود.

وی ادامه داد: از اینجا نظریه رها سازی و ذهن باز ولسفر مطرح می‌شود و حمله به نظرات فرویدی است كه می‌گوید انسان باید كنترل شود تا به دیگران صدمه نزند.

هر چه به هیجان بیشتر میدان داده شود امكان اطفائش كمتر می‌شود

رئیس مركز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز گفت: ویلیام ریچ، دوست فروید كه نظریاتش در روانكاوی و طبیعت اصلی بشر مخالف نظریات فروید است، معتقد بود نیروی احساسات چیز خوبی است و اگر جامعه جلوی آن را بگیرد خطرناك می‌شود بنابراین باید اجازه دهیم احساسات بروز پیدا كند و غلیان یابد.
 
عباسی در ادامه افزود: بدین ترتیب انقلاب جنسی توسط ریچ در سال 1960 آزاد و در نتیجه این اقدام در سال 2010، یعنی 50 سال بعد، 25 میلیون وب سایت porn برای 300 میلیون آمریكایی ایجاد شد یعنی عطش انسان برای اطفا فزونی یافت.

وی گفت: از نظر عقلایی هر چه بیشتر به هیجان میدان دهیم، امكان اطفائش كمتر می‌شود و هر چقدر اجازه بروز خشم و شهوت بیشتر داده شود دفعه بعد نه تنها از میزانش كاسته نمی‌شود بلكه هیجان شدت می‌یابد.

شعار اولیه دانشجویان در اعتراض به سركوب اجتماعی: پلیس باید نابود شود

رئیس مركز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز گفت: در سال 1960 جریان صد مد ایجاد شد، بعد از اینكه فرانسه ویتنام را اشغال كرد، آمریكا جایگزین فرانسه در ویتنام شد و فرانسه هم درگیر جنگ الجزایر گردید، لذا در سال 1968 جنبش دانشجویی در فرانسه و آمریكا در اعتراض به سركوب اجتماعی به راه افتاد و در صدد تبدیل به انقلاب بود كه برای منحرف و آرام كردن این اعتراضات تصمیم گرفتند كه جنبش جوانان و كارگری را با مصرف‌گرایی جهت دهند.

عباسی گفت: دانشجویان به سیستم كنترل اجتماعی حمله كردند و شعارشان این بود «پلیس باید نابود شود» كه به شدت در آمریكا سركوب شدند، دانشجوهای چپ می‌گفتند اساس آمریكا بر سود است و ما جامعه اینگونه را نمی‌خواهیم.

شعار ثانویه دانشجویان در اعتراض به سركوب اجتماعی: پلیس درونی ما باید نابود شود
 
وی ادامه داد: دانشجویان گفتند چون امكان از بین بردن پلیس بیرونی (دولت) نیست، روی پلیس درونی (ذهن) كار می‌كنیم، بنابراین تلاش كردند با هدف تغییر انسان‌ها در ذهن نفوذ كنند و خود جدید ایجاد كنند كه منجر به تغییر جامعه و شكل‌گیری جامعه جدید خواهد شد البته آن‌ها در اثر سركوب دچار افسردگی سیاسی شدند.
 
رئیس مركز بررسی های دكترینال امنیت بدون مرز گفت: برای كنترل این جریان سی.آی.اِی و اِف.بی.آی وارد عمل شده و از ظرفیت جوانان استفاده كردند و همه جنبش‌ها را مدیریت كردند و بلافاصله آن را به سمت تجارت سوق دادند، در نتیجه دانشجویان ابتدا برهنه شدند، بعد مد را درست كردند و جنبش بیتل‌ها و هیپی‌ها و سایرین را شكل دادند.

عباسی ادامه داد: كاركردهای نظریه ریچ شامل انتقال باشگاه كالیفرنیا به شیكاگو، تبیین حوزه مناسبات سیاسی، نفوذ به بعضی هسته‌های متصلب مثل صومعه و پاشاندن آنها می شد.

افسردگی سیاسی ممكن است جامعه‌ای را چند صد سال عقب بیندازد

وی با بیان اینكه بصیرت جامعه یعنی قدرت تشخیص مردم باید ارتقا پیدا كند، باید ریزش حداقلی باشد و تحمل‌ها بالا رود، گفت: در جامعه ما هر دو مدل فرویدی و ریچی دیده می‌شود و تناقضی كه در انتخابات بروز پیدا می‌كند به همین دلیل است، در حالی كه افسردگی سیاسی در اثر شكست سیاسی در هر جامعه‌ای ممكن است به وجود آید و ممكن است یك جامعه را چند صد سال عقب بیندازد.
 
رئیس مركز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز گفت: ارهارد در موسسه AST، اندیشه اگزیستانسالیسم (اصالت وجود) را از ژان پولسار، رئیس جنبش دانشجویی 1968 فرانسه، و مارتین هایدگر گرفت و اگزیستانس خاص آمریكایی را ایجاد كرد.

دوره قبلی انسان‌ اصالت داشت ولی الان به اصالت خود رسیدند

عباسی با اشاره به دیدگاه ارهارد كه معتقد بود انسان اصل ثابتی ندارد، گفت: در نگاه او انسان در ابتدا هیچ چیزی نیست و سپس خود را به وجود می‌آورد، انسان می‌تواند خود را آزادانه به چیزی تبدیل كند، این قدر جلو می‌رود و لایه‌ها را كنار می‌زند تا به هسته مركزی خود می‌رسد و می‌بینید كه هیچ چیز نیست، در واقع به اندیشه نهیلیسم (پوچ گرایی) نیچه می رسد!

وی ادامه داد: ارهارد می‌گوید «هیچ، تكیه‌گاه قدرتمندی است» و از هیچ می‌توان خلق كرد (این یعنی خلق از عدم كه فقط كار خداست!!!)

رئیس مركز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز گفت: این اندیشه یعنی هیچی نیستی، خودت را بروز بده تا همه بفهمند چه هستی، در نتیجه جامعه به لیبرالیسم و freedom می رسد! فیلسوف این جامعه ارهارد است نه هایدگر و ... . ولی در دانشگاه های ما اندیشه‌های سایرین را درس می دهند و ارهارد درس داده نمی‌شود.

عباسی با اشاره به دوره قبلی و جدید گفت: در دوره قبلی اصالت عام انسان‌ها (امانیسم) مطرح بود ولی الآن به اصالت خود (‌اگوئیسم، پست مدرنیسم) مطرح است، ژان پولسار در فرانسه و ارهارد در آمریكا دنیا را رقم زدند.

اساس عملیات ضد انقلاب در آمریكا تغییر رهبران جنبش بود

وی گفت: اساس عملیات ضد انقلاب در آمریكا این بود كه رهبران جنبش را تغییر دهند و بعد از اینكه به نتیجه رسیدند نمی‌توانند حكومت را واژگون كنند پس خودشان را تغییر دادند، این اساس «سیاست‌گذاری عمومی» در آمریكا است.

رئیس مركز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز گفت: هنگامی كه قرار است انقلابی صورت بگیرد، خود فرد ثابت است و جامعه را تغییر می‌دهد ولی این‌ها چون دیدند نمی‌توانند انقلاب كرده و جامعه را تغییر دهند، خودشان را تغییر دادند، بدین ترتیب سیاست كنار رفت و سبك زندگی جای آن را گرفت یعنی هر كاری دلتان می‌خواهد بكنید فقط كاری به سیاست، قدرت، دین، آخرت نداشته باشید.

هرم نیازهای آبراهام مازلو ریشه در اندیشه اگزیستنس ارهارد دارد

عباسی گفت: نگاه هرم نیازهای آبراهام مازلو ریشه در اندیشه اگزیستنس ارهارد دارد بدین ترتیب كه پلیس درونت را از بین می برند و هیچ حصر و تابویی قائل نیستند، آن‌ها «فردگرایی جدید» را طبقه‌بندی كردند و نظام سرمایه‌داری نیز به كمكشان آمد، این راز حقیقی نظام سرمایه‌داری است كه برای بدست آوردن سود این كارها را كردند.

وی افزود: انحراف در جامعه زمانی است كه مردم مشكلاتشان را به روانشناس بگویند و روانشناس هم بر اساس هرم آبراهام مازلو مشكلاتشان را حل كند، این یعنی بدبختی‌!

رئیس مركز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز گفت: در نگاه اسلام در حكمت حیات، «حیات طیبه» موضوعیت دارد كه بر اساس «سبك زندگی محمدی (ص)» كه اسوه حسنه است شكل می‌گیرد، ولی در تفكر مدرنیسم در فلسفه زندگی، هدونیسم یعنی اصالت لذت موضوعیت دارد كه بر اساس «سبك زندگی آمریكایی» شكل می‌گیرد.

عباسی با اشاره به نسبت دین و سبك زندگی بیان كرد: در جامعه آمریكایی از  «سبك زندگی» به مذهب (Religion) می‌رسند، چون سبك زندگی به تعداد افراد است پس دین به تعداد افراد است. در این حالت پلورالیزم دینی و كثرت گرایی در دین پیش می‌آید ولی در نگاه دینی، ‌از دین واحد به سبك زندگی  واحد می‌رسیم.


نوشته شده در شنبه 18 تیر 1390 توسط
مقام معظم رهبری

نویسندگان
ابر برجسب ها
آمار سایت
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic